کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط مأموران ژاندامری زاهدان

آذر 1358
00073
تاریخ: 1358/09/18

شهر: Zahedan, Iran

مأموران ژاندامری زاهدان و چند منطقۀ دیگر کشور موفق شدند ۵۹ قبضه انواع سلاح و ۱۲۵۹ تیر و ۳۳ خشاب کشف کنند.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان
تاریخ واقعه
1358-09-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
59قبضه انواع سلاح و ۱۲۵۹ تیر و ۳۳ خشاب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص256
آدرس
Zahedan
Sistan and Baluchestan Province, Iran
بهمن 1357
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21