کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط مأموران گروهان ژاندارمری کبوترآهنگ

آذر 1358
تاریخ: 1358/09/12

شهر: Kabudrahang, Iran

مأموران گروهان ژاندارمری کبوترآهنگ از ۱ دستگاه خودروی سواری، ۲۵ قبضه سلاح کمری با تعدادی خشاب اضافه کشف کردند. این خودرو از بیجار عازم همدان بود. در همین مسیر همچنین از ۱ دستگاه بنز سواری، ۱۱ سلاح کمری کشف شد. (روزنامۀ اطلاعات: از خودروی بنز، ۱۹ قبضه سلاح کمری کشف شد.) علاوه بر این، طی هفتۀ گذشته ۳۰ سلاح کمری و ۳۳ خشاب خالی از ۴ نفر کشف شد.

 

شهر
ایران، همدان
تاریخ واقعه
1358-09-12
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
66 قبضه سلاح کمری با تعدادی خشاب اضافه
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص251
آدرس
Kabudrahang
Hamadan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30