حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به یک حوزه رأی‌گیری واقع در بیمارستانی در شهرری

آذر 1358
تاریخ: 1358/09/12

شهر: Tehran, Iran

در منطقۀ شهر ری، مزدوران آمریکا به ۱ حوزۀ رأی‌گیری واقع در بیمارستان رضا پهلوی سابق حمله کردند و قصد ربودن صندوق را داشتند که با دخالت پاسداران، موفق نشدند. در این خصوص، ۱۲ نفر دستگیر شدند. ۱ نفر از کارمندان بیمارستان نیز مجروح شد.

 

شهر
ایران، تهران، شهرری
تاریخ واقعه
1358-09-12
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص251
آدرس
Shahr-e-Rey, Tehran
Tehran Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27