حمله مسلحانه مهاجمان به ساختمان گروهان ژاندارمری نقده

مهر 1358
944
تاریخ: 1358/07/21

شهر: Mohammadyar, Iran

ساعت ۲۳:۳۰، مهاجمان به پاسگاه ژاندارمری بخش محمدیار نقده حمله کردند؛ ولی با مقاومت نیروهای پاسگاه، مجبور به فرار شدند. در این درگیری به کسی آسیبی نرسید و فقط خساراتی به ساختمان گروهان ژاندارمری محمدیار وارد شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، نقده
تاریخ واقعه
1358-07-21
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
خسارت به ساختمان گروهان ژاندارمری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص196
آدرس
Mohammadyar
West Azerbaijan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31