حمله مسلحانه مهاجمان به ساختمان گروهان ژاندارمری نقده

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/21

شهر: Mohammadyar, Iran

ساعت ۲۳:۳۰، مهاجمان به پاسگاه ژاندارمری بخش محمدیار نقده حمله کردند؛ ولی با مقاومت نیروهای پاسگاه، مجبور به فرار شدند. در این درگیری به کسی آسیبی نرسید و فقط خساراتی به ساختمان گروهان ژاندارمری محمدیار وارد شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، نقده
تاریخ واقعه
1358-07-21
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
خسارت به ساختمان گروهان ژاندارمری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص196
آدرس
Mohammadyar
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27