درگیری مسلحانه بین گروهی مهاجم و پاسداران مستقر در حوزه انتخاباتی مدرسه فرخی زاهدان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/20

شهر: Zahedan, Iran

 به دنبال ۱ درگیری که در پی هجوم گروهی مهاجم مسلح به قصد ربودن صندوق رأی حوزه انتخاباتی مدرسۀ فرخی زاهدان روی داد، ۱ پاسبان در این زد و خورد به شهادت رسید. ۲ پاسبان و ۱ پاسدار و ۴ تن از افراد محلی نیز مجروح شدند. مهاجمان صندوق رأی حوزۀ انتخاباتی مدرسۀ صدیقه رضایی واقع در خیابان مصدق زاهدان را نیز ربودند.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوجستان، زاهدان
تاریخ واقعه
1358-07-20
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
7
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص194
آدرس
Zahedan
Sistan and Baluchestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27