راهبندان و سرقت اموال مسافران توسط گروهی از مهاجمان در اسلام‌آباد

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/06

شهر: Eslamabad-e-Gharb, Iran

مهاجمان مسلح در اسلام‌آباد ۲ راه‌بندان ایجاد کردند. در راه‌بندان اول، مهاجمان در تنگ‌کول راه را بر خودرو‌ها بستند و اموالشان را سرقت کردند. در راه‌بندان دوم نیز مهاجمان در تنگۀ چنار کمین کردند و علاوه بر غارت‌کردن مسافران و سرقت اموالشان، عباد علی‌پناهی را به قتل رساندند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، اسلام آباد
تاریخ واقعه
1358-08-06
نوع عملیات تروریستی
راهبندان و غارت اموال
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص218
آدرس
Eslamabad-e-Gharb
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27