حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به پاسگاه‌های مرزی بخش نوسود

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/02 00:00

شهر: Nowsud, Iran

مهاجمان مسلح ضدانقلاب از ساعت ۱۷ تا ۱۸، با خمپاره‌انداز به پاسگاه‌های مرزیِ بخش نوسود حمله کردند که با پاسخ محافظان روبه‌رو شدند.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran