حمله مسلحانه ضدانقلاب به یگان‌های ارتش در پیرانشهر

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/02

شهر: Piranshahr, Iran

ضدانقلاب مسلح به یگان‌های ارتش در پیرانشهر حمله کردند که با پاسخ این یگان‌ها روبه‌رو شده، مجبور به عقب‌نشینی شدند.

 

آدرس
Piranshahr
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27