حمله مسلحانه ضدانقلاب به یگان‌های ارتش در پیرانشهر

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/02

شهر: Piranshahr, Iran

ضدانقلاب مسلح به یگان‌های ارتش در پیرانشهر حمله کردند که با پاسخ این یگان‌ها روبه‌رو شده، مجبور به عقب‌نشینی شدند.

 

آدرس
Piranshahr
West Azerbaijan Province, Iran
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه