حمله مسلحانه سرنشینان یک خودرو به مرکز سپاه پاسداران سنندج

آبان 1358
303030
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Sanandaj, Iran

شب بین ساعت ۲۲ و ۲۳، ۱ پیکان سفید‌رنگ با عده‌ای سرنشین از کوچۀ یمین لشکر خارج شد و در برابر مرکز سپاه پاسداران، این مرکز را به رگبار مسلسل بست که با پاسخ پاسداران همراه بود. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran