تیراندازی عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانه بهمن‌شیر آبادان

آبان 1358
029
تاریخ: 1358/08/01

عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانۀ بهمن‌شیر آبادان تیراندازی‌هایی کردند که با اعزام پاسداران به محل، مهاجمان متواری شدند. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Bahmanshir River
Iran
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه