تیراندازی عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانه بهمن‌شیر آبادان

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/01

عناصر ضدانقلاب در حوالی رودخانۀ بهمن‌شیر آبادان تیراندازی‌هایی کردند که با اعزام پاسداران به محل، مهاجمان متواری شدند. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

 

آدرس
Bahmanshir River
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27