انفجار بمب در یکی از واگن‌های قطار خرمشهر

مهر 1358
025
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Khorramshahr, Iran

یکی از واگن‌های راه‌آهن در خرمشهر با انفجار بمبی متلاشی شد. این انفجار تلفات جانی نداشت.

 

آدرس
Khuzestan Province, Khorramshahr
بعداز فلکه مقاومت, Iran
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه