انفجار بمب در یکی از واگن‌های قطار خرمشهر

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Khorramshahr, Iran

یکی از واگن‌های راه‌آهن در خرمشهر با انفجار بمبی متلاشی شد. این انفجار تلفات جانی نداشت.

 

آدرس
Khuzestan Province, Khorramshahr
بعداز فلکه مقاومت, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27