انفجار بمب روی خط راه‌آهن اهواز به اندیمشک توسط عناصر ضدانقلاب

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Ahvaz, Iran

عناصر ضدانقلاب ۱ بمب را روی خط‌آهن اهواز به اندیمشک کار گذاشته بودند که در ساعت ۱۸:۴۰ منفجر شد. این انفجار سبب خروج ۱۱ سالن قطار فوق‌العادۀ مسافری خرمشهر به تهران از خط شد و ۳ نفر در این حادثه مجروح شدند.

 

آدرس
Khuzestan Province, Ahvaz
Sepah Rd, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30