انفجار بمب روی خط راه‌آهن اهواز به اندیمشک توسط عناصر ضدانقلاب

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Ahvaz, Iran

عناصر ضدانقلاب ۱ بمب را روی خط‌آهن اهواز به اندیمشک کار گذاشته بودند که در ساعت ۱۸:۴۰ منفجر شد. این انفجار سبب خروج ۱۱ سالن قطار فوق‌العادۀ مسافری خرمشهر به تهران از خط شد و ۳ نفر در این حادثه مجروح شدند.

 

آدرس
Khuzestan Province, Ahvaz
Sepah Rd, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27