انفجار دینامیت در پل هوایی جاده اهواز به خرمشهر

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/12

شهر: Ahvaz, Iran

۱ پل هوایی در کیلومتر۱۰ جادۀ اهواز به خرمشهر به وسیلۀ دینامتی منفجر شد و قسمت اعظمی از پل در این انفجار از بین رفت. در این حادثه، ۲ نفر مجروح شدند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1979-10-04
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
دینامیت
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
تخریب پل اهواز
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص182
آدرس
Ahvaz
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27