محاصره شهر ارومیه توسط عناصر حزب دموکرات

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/12

شهر: Urmia, Iran

عناصر مسلح حزب منحلۀ دمکرات، شهر ارومیه را از ۳ طرف محاصره کردند. این شهر با دخالت نیروهای ارتش، از محاصره آزاد شد و مهاجمان مسلح عقب نشستند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1979-10-04
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص182
آدرس
Urmia
West Azerbaijan Province, Iran
آذر 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/09/04
12
تاریخ : 1358/09/12
16
تاریخ : 1358/09/16
17
تاریخ : 1358/09/17
18
تاریخ : 1358/09/18
19
تاریخ : 1358/09/19
20
تاریخ : 1358/09/20
21
تاریخ : 1358/09/21
23
25
تاریخ : 1358/09/25
29
تاریخ : 1358/09/29