جمع‌آوری سلاح از روستای تابع سنندج توسط پاسداران

مهر 1358
869
تاریخ: 1358/07/11

شهر: Sanandaj, Iran

پاسداران سنندج ۷۲ قبضه سلاح و ۱۳ قبضه کلت کمری از ۳ روستای تابع سنندج جمع‌آوری کردند.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1979-10-03
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۳ قبضه کلت کمری
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص181
آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran
آذر 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/09/04
12
تاریخ : 1358/09/12
16
تاریخ : 1358/09/16
17
تاریخ : 1358/09/17
18
تاریخ : 1358/09/18
19
تاریخ : 1358/09/19
20
تاریخ : 1358/09/20
21
تاریخ : 1358/09/21
23
25
تاریخ : 1358/09/25
29
تاریخ : 1358/09/29