گروگان‌گرفتن راننده خودرو توسط افراد مسلح در مریوان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/10

شهر: Marivan, Iran

گروه‌هایی وابسته به گارد حفاظتی سابق مریوان، در ساعات اولیۀ بامداد ۱ خودرو را در مسیر روستای ده‌ستی متوقف کردند. افراد مسلح با تهدید اسلحه، رانندۀ ماشین را با خود به گروگان بردند و از خانواده وی ۵۰۰٬۰۰۰ ریال پول نقد و چند قبضه سلاح خواستند.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1979-10-02
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص180
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31