گروگان‌گرفتن راننده خودرو توسط افراد مسلح در مریوان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/10

شهر: Marivan, Iran

گروه‌هایی وابسته به گارد حفاظتی سابق مریوان، در ساعات اولیۀ بامداد ۱ خودرو را در مسیر روستای ده‌ستی متوقف کردند. افراد مسلح با تهدید اسلحه، رانندۀ ماشین را با خود به گروگان بردند و از خانواده وی ۵۰۰٬۰۰۰ ریال پول نقد و چند قبضه سلاح خواستند.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1979-10-02
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص180
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30