ربایش تعدادی از افراد پاسدار و طبیب و بهیار توسط عناصر حزب دموکرات

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/05

عوامل حزب منحلۀ دمکرات تعدادی از افراد پاسدار و طبیب و بهیار را دزدیدند و با خود به کوهستان‌ها بردند.

 

شهر
ایران، کردستان
تاریخ واقعه
1979-09-27
نوع عملیات تروریستی
ربایش
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
-
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص174
آدرس
Kurdistan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27