حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به درجه‌داران لشکر 81زرهی کرمانشاه

شهریور 1358
تاریخ: 1358/06/31

شهر: Paveh, Iran

شب‌هنگام عناصر ضدانقلاب با پرتاب نارنجکی، ۳ تن از درجه‌داران لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه را مجروح کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، پاوه
تاریخ واقعه
1979-09-22
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نارنجک
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
3
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص168
آدرس
Paveh
Kermanshah Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/09/04
12
تاریخ : 1358/09/12
16
تاریخ : 1358/09/16
17
تاریخ : 1358/09/17
18
تاریخ : 1358/09/18
19
تاریخ : 1358/09/19
20
تاریخ : 1358/09/20
21
تاریخ : 1358/09/21
23
25
تاریخ : 1358/09/25
29
تاریخ : 1358/09/29