مقادیری سلاح و مهمات از منطقه خوی جمع‌آوری شد

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/25 00:00

ستون عملیاتی ژاندارمری خوی، ۱۶ قبضه سلاح مختلف از این منطقه کشف و جمع‌آوری کرد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، خوی
تاریخ واقعه
1359/07/25
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran