عناصر دمکرات با پیشمرگان کرد به درگیری مسلحانه پرداختند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/18 00:00

شهر: Kermanshah, Iran

عناصر حزب منحلۀ دمکرات با پیشمرگان مسلمان کرد در باینگان به درگیری مسلحانه پرداختند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، پاوه
تاریخ واقعه
1359/07/18
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
دمکرات
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25