طی درگیری نیروهای انقلاب و افراد مسلح، یک پاسدار شهید شد

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/16 00:00

پاسدار عبدالکریم کیفر، طی درگیری مسلحانه میان نیروهای انقلاب و افراد مسلح، به شهادت رسید.

 

شهر
نامشخص
تاریخ واقعه
1359/07/16
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2