دو تانکر نفت و گازوئیل هدف حملۀ ضدانقلاب قرار گرفتند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/09 00:00

 ۲ دستگاه تانکر نفت و گازوئیل متعلق به جمهوری اسلامی که از سنندج عازم مریوان بودند، در حد فاصل منطقۀ درۀ کوله و زاغۀ علیا هدف حملۀ ضدانقلاب قرار گرفتند و غارت شدند.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359/07/09
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25