مهندس راه‌وساختمان، در مقابل منزلش هدف گلولۀ فردی ناشناس قرار گرفت

مهر 1359
9mehr1359_1
تاریخ: 1359/07/09 00:00

هراچ همبرچیان، مهندس راهوساختمان، در مقابل منزلش هدف گلولۀ فردی ناشناس قرار گرفت و به قتل رسید. چند ماه پیش نیز به او سوءقصد شده بود.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/07/09
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfahan
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25