عناصر ضدانقلاب به روستای ده‌سرخ حمله کردند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/10 00:00

شهر: Kermanshah, Iran

عناصر ضدانقلاب به روستای ده‌سرخ از توابع جوانرود حمله کردند و ضمن به‌آتش‌کشیدن منازل تعدادی از روستاییان، اموال آنان را غارت کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، جوانرود
تاریخ واقعه
1359/07/10
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
آتش کشیدن منزل روستاییان و غارت اموالشان
آدرس
Kermanshah
Province, Iran