کشف 6بسته محتوی مادۀ تی‌ان‌تی توسط پاسداران و نیروهای شهربانی اهواز

مهر 1358
937
تاریخ: 1358/07/21

شهر: Ahvaz, Iran

در شهر اهواز، ۶ بسته محتوی مادۀ تی‌ان‌تی کشف شد. این مواد به هدف انفجار شبکۀ برق سراسری، در پلی کار گذاشته شده بود که لوله‌های نفت از زیر آن عبور می‌کرد. ضدانقلاب ۳ بسته از این مواد منفجره را در ۳ نقطه از پایه‌های پل که برق را از سد دز به شبکۀ برق سراسری کشور متصل می‌کند، کار گذاشته بودند و ۳ بستۀ دیگر را در ۳ نقطه از پلی در جادۀ اهواز به سربندر که لوله‌های نفت از زیر آن عبور می‌کند. پاسداران و نیروهای شهربانی این بمب‌ها را کشف و خنثی کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1358-07-21
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
تی‌ان‌تی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص195
آدرس
Ahvaz
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25