حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به خودروی حامل آذوقه ارتش در ارومیه

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Urmia, Iran

ضدانقلاب عده‌ای از نیروهای ارتشی را هدف خمپاره و آرپی‌جی‌۷ قرار دادند. این نیروها با ۳ خودرو برای رساندن آذوقه به نیروهای خود در الواتان ارومیه در حرکت بودند. بر اثر این حمله، ۹ نفر به شهادت رسیدند که اسامی آن‌ها بدین شرح است: گروهبان‌یکم جعفر قربانپور اهل خوی، گروهبان‌دوم عطار عمری اهل ارومیه جمعیِ لشکر ۶۴ ارومیه، گروهبان‌یکم احمد اکبری اهل ارومیه، گروهبان‌سوم یحیی حیدری اهل دامغان، دانش‌آموز ایوب علی‌زاده اهل خوی، سرباز نصرت عباسی (عباس‌زاده) اهل ارومیه، سرباز اسرافیل قره‌داغ اهل میانه، سرباز حمزه علی امینی اهل میانه و نیز اسدالله فیض.

 

آدرس
Urmia
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25