کشف سلاح توسط مأموران ژندارمری کردستان

مهر 1358
816
تاریخ: 1358/07/02

مأموران ژندارمری در نواحی مختلف کشور از جمله کردستان، ۶۹۷ قبضه سلاح جنگی از انواع مختلف و مسلسل دستی به همراه ۹۲۸ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، کردستان
تاریخ واقعه
1979-09-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۶۹۷ قبضه سلاح جنگی از انواع مختلف و مسلسل دستی به همراه ۹۲۸ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص171
آدرس
Kurdistan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25