ترور علی ملکی کوتمهر در دیواندره

مرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/05/29

شهر: Divandarreh, Iran

بر اثر ترور، علی ملکی کوتمهر فرزند عبدالرحیم کشته شد.

 

شهر
ایران، کردستان، دیواندره
تاریخ واقعه
1979-08-20
نوع عملیات تروریستی
ترور شخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص131
آدرس
Divandarreh
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25