تصرف مقر مجاهدین خلق (منافقین) و کشف سلاح در تهران

مرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/05/22

شهر: Tehran, Iran

 با تصرف مقر مجاهدین خلق (منافقین) واقع در خیابان میکده، تعدادی سلاح ژ۳ و تیربار و گازاشک آور از این مکان به دست آمد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-08-13
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
سازمان مجاهدین خلق(منافقین)
نوع سلاح
تعدادی سلاح ژ۳ و تیربار و گازاشک آور
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص123
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25