کشف مقادیری اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندارمری خراسان

فروردین 1359
303030
تاریخ: 1359/01/16

شهر: Mashhad, Iran

مأموران ژاندارمری خراسان موفق شدند ۹ قبضه سلاح از انواع مختلف و ۱۶۳ فشنگ از این منطقه کشف کنند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، مشهد
تاریخ واقعه
1359-01-16
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص26
آدرس
Mashhad
Razavi Khorasan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25