ترور دو پاسدار توسط افراد ناشناس در اصفهان

فروردین 1359
-60
تاریخ: 1359/01/16

شهر: Isfahan, Iran

پاسدار محمدعلی میرزایی و حسین یزدانی رانندۀ وی، در محلۀ حسین‌آباد اصفهان هدف حملۀ افراد مسلح قرار گرفتند و به رگبار گلوله بسته شدند. در این حادثه، محمدعلی میرزایی شهید و رانندۀ وی مجروح شد.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1359-01-16
نوع عملیات تروریستی
ترور اشخاص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
1
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص25
آدرس
Isfahan Province, Isfahan, Hosein Abad
Hosein Abad St, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25