کشف مقادیری اسلحه و مهمات توسط مأموران ژاندارمری استان خراسان

فروردین 1359
-24
تاریخ: 1359/01/03

مأموران ژاندارمری استان خراسان موفق شدند ۲۸ قبضه سلاح و ۱۵۱ فشنگ و ۵ کیلوگرم باروت از این استان کشف کنند.

 

شهر
ایران، خراسان
تاریخ واقعه
1359-01-03
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۸ قبضه سلاح و ۱۵۱ فشنگ و ۵ کیلوگرم باروت
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص16
آدرس
Razavi Khorasan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25