در خانه‌ای متروکه نارنجکی آمادۀ انفجار کشف شد

شهریور 1359
11shahrivar59_1
تاریخ: 1359/06/11 00:00

شهر: Bandar Bushehr, Iran

نارنجک آمادۀ انفجار در خانه‌ای متروکه در بوشهر که در منطقه‌ای پرجمعیت کار گذاشته بود، کشف شد و سپاه پاسداران آن‌ها را خنثی کردند.

 

شهر
ایران، بوشهر، بوشهر
تاریخ واقعه
1359/06/11
نوع عملیات تروریستی
کشف و خنثی‌سازی
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Bandar Bushehr
Bushehr Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25