افراد مسلح، پشت زندان شیراز راه‌بندان ایجاد کردند

شهریور 1359
6shahrivar59-1
تاریخ: 1359/06/06 00:00

گروهی از افراد مسلح در گردنۀ عادل‌آباد واقع در پشت زندان شیراز، راهبندان ایجاد کردند که با عزیمت پاسداران به محل حادثه، افراد مسلح متواری شدند.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1359/06/6
نوع عملیات تروریستی
راهبندان مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
fars
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25