عناصر ضدانقلاب به یک دستگاه کامیون حامل نوشابه حمله کردند

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/28 00:00

عناصر ضدانقلاب به ۱ دستگاه کامیون حامل نوشابه در ۱۰کیلومتری جادۀ دیواندره به مریوان حمله کردند و آن را به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، کردستان، دیواندره
تاریخ واقعه
1359/06/28
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25