مأموران کمیتۀ انقلاب از خانه تییمی بهاییان، نشریات علیه جمهوری اسلامی و جندین قبضه اسلحه کشف کردند

شهریور 1359
26shahrivar59_3
تاریخ: 1359/06/26 00:00

شهر: Tehran, Iran

مأموران کمیتۀ انقلاب اسلامی ۱ خانۀ تیمی بهاییان متعلق به رهبران فرقۀ ضالۀ بهائیت را کشف کردند. در این خانه، نشریات تحریک‌آمیز علیه جمهوری اسلامی و نیز چندین قبضه سلاح و سلاح کمری و فشنگ‌های مربوط به آن وجود داشت.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1359-06-26
نوع عملیات تروریستی
کشف خانه تیمی
گروهک تروریستی
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25