مأموران ژاندارمری سبزوار ۶۸ قبضه سلاح و ۱۶۵ فشنگ کشف کردند

شهریور 1359
23shahrivar59_1
تاریخ: 1359/06/23 00:00

مأموران ژاندارمری سبزوار ۶۸ قبضه سلاح از نوع ژ۳، کلت کالیبر ۴۵، رولور شهربانی، برنو، کلت‌های توپی و خشابی، ام۱، تک‌لول و دولول و همچنین ۱۶۵ فشنگ از این منطقه کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، سبزوار
تاریخ واقعه
1359-06-23
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
ژ۳، کلت کالیبر ۴۵، رولور شهربانی، برنو، کلت‌ توپی و خشابی، ام۱، تک‌لول و دولول
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Razavi Khorasan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25