مأموران ژاندارمری گنبدکاووس ۲ قبضه سلاح و ۵۵۷ فشنگ از این شهر کشف کردند.

شهریور 1359
21shahrivar59_7
تاریخ: 1359/06/21 00:00

مأموران ژاندارمری گنبدکاووس ۲ قبضه سلاح و ۵۵۷ فشنگ از این شهر کشف کردند.

 

شهر
ایران، گلستان، گنبدکاووس
تاریخ واقعه
1359-06-21
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه سلاح و ۵۵۷ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Golestan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25