سپاه پاسداران رشت، مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف کرد

شهریور 1359
21shahrivar59_6
تاریخ: 1359/06/21 00:00

سپاه پاسداران رشت، ۲ قبضه کلت کمری کالیبر ۳۸، ۲ قبضه ژ۳، ۱ قبضه کلت مدل ترکیه و انواع خشاب و فشنگ ژ۳ و کلت و یوزی کشف کردند.

 

شهر
ایران، گیلان، رشت
تاریخ واقعه
1359-06-21
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه کلت کمری کالیبر ۳۸، ۲ قبضه ژ۳، ۱ قبضه کلت مدل ترکیه، انواع خشاب، فشنگ ژ۳، کلت، یوزی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Gilan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25