در بازرسی از منزل شخصی 10 قبضه سلاح و ۶۷۰ فشنگ کشف شد

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/16 00:00

در ساعت ۲۰ در بازرسی از منزل شخصی در اراک، ۱۰ قبضه سلاح و ۶۷۰ فشنگ آن، نیز ۲۰۰ متر فتیلۀ انفجاری و مقداری چاشنی کشف و ضبط شد.

 

شهر
ایران، مرکزی، اراک
تاریخ واقعه
1359-06-16
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
قبضه سلاح و ۶۷۰ فشنگ، 200 متر فتیلۀ انفجاری و مقداری چاشنی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Markazi Province
Iran