پیشمرگان مسلمان کرد خانۀ تیمی چریک‌های فدایی خلق در سنندج را کشف کردند

شهریور 1359
14shahrivar59_1
تاریخ: 1359/06/14 00:00

پیشمرگان مسلمان کرد خانۀ تیمی چریک‌های فدایی خلق در سنندج را کشف کردند. از این خانه، تعدادی دستگاه چاپ، زیراکس، ماشین فتوکپی و تایپ و حدود ۱ وانت اعلامیه علیه جمهوری اسلامی، وسایل جراحی که از بیمارستان سرقت شده بود و وسایل صوتگیر که از مراکز انتظامی سرقت شده بود و تعدادی کتاب کمونیستی کشف شد.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359-06-14
نوع عملیات تروریستی
کشف خانه تیمی
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق(منافقین)
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kurdistan Region
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25