در درگیری گروه ضربت ژاندارمری و ضدانقلاب، مهاجمان مسلح متواری شدند

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/02 00:00

در ساعت ۱۰ صبح، گروه ضربت ژاندارمری برای مقابله با مهاجمان مسلح با بالگرد به محل تجمع آنان در روستاهای قوردیک از توابع خوی و دریک و آغ‌برزه واقع در منطقۀ سلماس، اعزام و با تعداد زیادی از ضدانقلاب درگیر شدند. در نتیجه، مهاجمان متواری شدند و تعدادی گلولۀ آرپی‌جی۷ از آنان به جای ماند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، سلماس
تاریخ واقعه
1359-06-2
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
آرپی‌جی7
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25