کشف سلاح از سرنشینان 1کامیون توسط پاسداران قزوین

شهریور 1358
707
تاریخ: 1358/06/11

شهر: Qazvin, Iran

پاسداران کمیتۀ آبیک قزوین از سرنشینان ۱ کامیون، ۱ قبضه ژ۳ و ۱ قبضه کلت کالیبر ۳۲ کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، قزوین
تاریخ واقعه
1979-09-02
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه ژ۳ و ۱ قبضه کلت کالیبر ۳۲
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص151
آدرس
Qazvin
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25