کشف مقادیر زیادی سلاح توسط مأموران ژاندارمری سنندج

شهریور 1358
303030
تاریخ: 1358/06/11

شهر: Sanandaj, Iran

مأموران ژاندارمری سنندج موفق شدند ۲۱ قبضه ژ۳، ۳ قبضه ام‌۱، ۳ قبضه سلاح کمری، ۴ قبضه مسلسل یوزی، ۴ قبضه تفنگ شکاری، ۴ دستگاه بی‌سیم و ۱ نارنجک‌انداز در این شهر کشف و ضبط کنند.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1979-09-02
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۱ قبضه ژ۳، ۳ قبضه ام‌۱، ۳ قبضه سلاح کمری، ۴ قبضه مسلسل یوزی، ۴ قبضه تفنگ شکاری، ۴ دستگاه بی‌سیم و ۱ نارنجک‌انداز
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص151
آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25