دستگیری تعدادی از عناصر ضدانقلاب توسط نیروهای اسلام در پاوه

شهریور 1358
303030
تاریخ: 1358/06/02

شهر: Paveh, Iran

در پی تعقیب و گریز و درگیری با ضدانقلاب مسلح در پاوه، نیروهای اسلام موفق شدند تعدادی از ضدانقلاب مسلح را دستگیر کنند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، پاوه
تاریخ واقعه
1979-08-24
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص137
آدرس
Paveh
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25