کشف سلاح از عناصر حزب دموکرات توسط پاسداران انقلاب اسلامی تهران

شهریور 1358
621
تاریخ: 1358/06/07

شهر: Tehran, Iran

پاسداران انقلاب اسلامی از ۱ عضو حزب منحلۀ دمکرات، ۱ قبضه ژ۳ کشف کردند و از ۱ اتوبوس مسافربری، ۵ قبضه سلاح کمری لاما به دست آوردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-08-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
۱ قبضه ژ۳، ۵ قبضه سلاح کمری لاما
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص145
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25