حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به درجه‌داران لشکر 81زرهی کرمانشاه

شهریور 1358
802
تاریخ: 1358/06/31

شهر: Paveh, Iran

شب‌هنگام عناصر ضدانقلاب با پرتاب نارنجکی، ۳ تن از درجه‌داران لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه را مجروح کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، پاوه
تاریخ واقعه
1979-09-22
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نارنجک
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
3
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص168
آدرس
Paveh
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25