کشف سلاح و مهمات توسط مأموران ژاندامری استان خوزستان

شهریور 1358
303030
تاریخ: 1358/06/28

مأموران ژاندامری استان خوزستان در این استان، ۸۸ قبضه سلاح جنگی، ۷۰ قبضه سلاح شکاری و کمری، ۱۳ نارنجک و ۲۰۰۰ فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان
تاریخ واقعه
1979-09-19
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۸۸ قبضه سلاح جنگی، ۷۰ قبضه سلاح شکاری و کمری، ۱۳ نارنجک و ۲۰۰۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص167
آدرس
Khuzestan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25